Maryja

Wstęp - o nas

Jerycho Maryjne ma swój początek w małej miejscowości Miejska Górka w województwie wielkopolskim, przy klasztorze Ojców Franciszkanów. Opiekunem duchowym grupy jest Ojciec Nereusz. Pierwsze Jerycho w intencjach jakie Maryja ma w swoim sercu miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku. Maryja z pomocą wielu ludzi zebrała na modlitwie ok 48 osób na każde siedem dni modlitwy. Przez siedem dni ludzie modlili się na różańcu dla Maryi, tylko dla Niej, tylko w intencjach jakie Ona ma w swoim sercu. Następnie były pierwsze soboty miesiąca w intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi. Od tego czasu na modlitwie różańcowej dla Maryi zbieramy się 6 razy w ciągu roku na siedmiodniowym Jerychu oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Z każdym dniem Jerycho coraz bardziej się rozrasta i coraz więcej osób przybywa. Modlitwa ta, którą jest różaniec święty, może być odmawiana w każdym dowolnym miejscu. Zarówno w Kościele jak i w domu. Nie ma tu też ograniczeń co do wieku modlących się osób. Każdy, kto chce bezinteresownie ofiarować swój czas, swoją modlitwę dla Maryi może się włączyć. Niech Maryja łączy coraz więcej osób na modlitwie. Na modlitwie ofiarnej, w Jej intencjach.

Czym jest Jerycho Maryjne?

Nazwa Jerycho Maryjne nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta runęły, a Jerycho zostało zdobyte. Biblijne miasto Jerycho jest symbolem grzechu i pogańskiego kultu, które zostało zdobyte przez Izraelitów dzięki ufnej i nieprzerwanej modlitwie. Nawiązując do tego historycznego wydarzenia, chcemy jako Jerycho Maryjne, podjąć przed uroczystościami i ważniejszymi świętami Najświętszej Maryi Panny nieustanną modlitwę różańcową Jerycho Maryjne jest wspólnotą osób wierzących, które pragną modlić się nie tylko do Maryi, ale przede wszystkim dla Maryi. Czynią to w formie Jerycha Różańcowego, która polega na odmawianiu Różańca Świętego przez dowolnie wybraną jedną godzinę w ciągu dnia lub nocy. Modlić się można w kościele albo w domu. Jerycha Różańcowe są jedno i siedmiodobowe.

Kiedy przypadają dni modlitwy?

Jednodniowe Jerycha Różańcowe przypadają w pierwsze soboty miesiąca w intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi.
Natomiast siedmiodniowe Jerycha Różańcowe są w intencjach jakie Maryja ma w swoim Sercu i rozpoczynają się na siedem dni przed:

2 II

Ofiarowaniem Pańskim Matki Bożej Gromnicznej

25 III

Zwiastowaniem NMP

3 V

NMP Królowej Polski

15 VIII

Wniebowzięciem NMP

7 X

Matki Bożej Różańcowej

8 XII

Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny

Jak zapisać się na modlitwę?

1. Otwórz stronę www.jerychomaryjne.pl

2. Wybierz zakładkę 'Kalendarz'

Strona Jerycha Maryjnego - główna Strona Jerycha Maryjnego - główna

3. Otworzy się kalendarz z zaznaczonymi na zielono modlitwami jednodniowymi oraz na pomarańczowo z modlitwami siedmiodniowymi. Wybierz dzień modlitwy. W przypadku modlitwy siedmiodniowej trzeba zapisać się na wszystkie dni.

Strona Jerycha Maryjnego - główna Strona Jerycha Maryjnego - główna

4. Zaznacz godzinę w jakiej będziesz się modlić. W modlitwach siedmiodniowych możesz wybrać na każdy dzień dogodną dla siebie godzinę.

Strona Jerycha Maryjnego - główna Strona Jerycha Maryjnego - główna

5. Po wybraniu godziny wypełnij formularz (Imię, Nazwisko, Email, Województwo/Zagranica).

6. Na emaila otrzymasz potwierdzenie zapisu na modlitwę. Potwierdź zapis i po kilku minutach Twoje imię i pierwsza litera nazwiska zostały zapisane w tabelkę. Jeśli chcesz zobaczyć swój zapis w smartfonie przytrzymaj przez chwilę wybraną przez siebie godzinę.

Strona Jerycha Maryjnego - główna Strona Jerycha Maryjnego - główna

Jak zostać Apostołem Jerycha Maryjnego?

Aby zostać apostołem Jerycha Maryjnego wystarczy przejść następujące kroki:

Pierwszym krokiem by zostać Apostołem Maryi jest oddanie się Jej według zawierzenia jakie ułożył św. Ludwik Maria Grinon de Montfort,

Drugim krokiem jest bezinteresowna modlitwa, czyli modlitwa dla Maryi,

Trzecim jest czynne zaangażowanie się w rozszerzanie czci Maryi oraz propagowanie modlitwy różańcowej w formie Jerycha różańcowego jako Apostoł Jerycha Maryjnego.

By otrzymywać materiały formacyjne oraz foldery itp. w formie PDF wyślij maila na adres jerychomaryjne@gmail.com i skontaktuj się z nami pod nr. +48 663 155 952