Maryja

Jerycho dla dzieci

Plakat dla dzieci

"Nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę" - odpowiada Jezus słowami psalmu 8 (w. 3) na zarzuty arcykapłanów i starszych, którzy oburzali się na dzieci wołające "Hosanna!"

(Mt 21, 16)

Grupa Jerycha Maryjnego pragnie zaprosić dzieci do wspólnej modlitwy dla Maryi. Dziecko, które będzie się modlić musi otrzymać zgodę rodzica. Modli się z rodzicem, bądź samo na różańcu przez 10 minut dla Maryi w wybranym i zapisanym czasie. Do modlitwy różańcowej Maryja zaprosiła ludzi ponad sto lat temu w Fatimie objawiając się trójce dzieci - Franciszkowi, Hiacyncie oraz Łucji. W wielu objawieniach Maryja nawiązuje do Niepokalanego Poczęcia. W Lourdes przedstawia się Bernadetcie: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. W Gietrzwałdzie: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”. W Fatimie przedstawiła się : „Jestem Królową Różańca świętego”. Maryja bardzo prosi o odmawianie różańca jako najskuteczniejszej drogi do nieba. W objawieniach zwraca się do dzieci prosząc o modlitwę różańcową przypisując modlitwie dziecka ogromne znaczenie. "Nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę" – odpowiada Jezus słowami psalmu 8 (w. 3) na zarzuty arcykapłanów i starszych, którzy oburzali się na dzieci wołające "Hosanna!" (Mt 21, 16) Niepokalana zachęca nas, abyśmy odmawiali różaniec, ponieważ w ten sposób poznajemy życie Jezusa i możemy Go lepiej naśladować. Modlitwa różańcowa powinna być jak oddech, jak relacja, którą nawiązuje się między ukochanymi sobie ludźmi. Maryja jest wzorem relacji z Bogiem.W bliskości z Jezusem i Maryją jednoczymy się na modlitwie, a gdzie dwóch, albo trzech tam jak mówi Pan „Ja jestem pośród nich.” Ty i osoba, z którą się modlisz jesteście jak Boża rodzina, a każdy modlący się jest częścią Bożej rodziny. Jezus spędził w domu rodzinnym w Nazarecie 30 lat. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort pisze ,,Jezus bardziej otoczył swoją chwalą Boga przez poddanie się Matce Bożej przez 30 lat, niż otoczył by Go nawracając ziemię przez dokonywanie największych cudów’’.